Sur

Bliver din sag behandlet af en rådgiver fra Foreningen Far?

Både tidligere og nuværende rådgivere i Foreningen Far er ansat i Ankestyrelsen, kommuner og politiet. Flere er jurister hos advokater, en enkelt har job i retshjælpen og én er domsmand i byretten. Det viser en simpel søgning på LinkedIn.

Foreningen Far er en stinker, der i sin første stiftelse bortførte børn fra enlige mødre, og i sin anden stiftelse er en magnet for fædre, der ser børn som en præmie, man kan vinde i fogedretten.

Foreningen med formand Jesper Lohse i spidsen spreder jævnlig hørm og had mod mødre med hjemmelavede FN-rapporter og forskruede tolkninger af statistikker.

På flere adresser i Danmark sidder en række frivillige rådgivere, der ofte er socialrådgiver- og jurastuderende, og vejleder fraskilte fædre, som opsøger det knap så fine selskab, Foreningen Far, der blandt andre tæller en tidligere regionsformand, som er dømt for at sprede børneporno.

Rådgiverne er oplært og godkendt af den øverste sursuppe i Foreningen Far, og det er sågar påstået, at de rådgiver med udgangspunkt i en manual, der fortæller, hvordan fædre kan chikanere deres ekskoner og få bopæl og fuld forældremyndighed over børnene.

Her er rådgiverne ansat

Rådgivere i Foreningen FarFlere af rådgiverne – nuværende såvel som tidligere – har stillinger hos myndighederne og i retssystemet, hvor de behandler sager, der kan handle om skilsmissebørn eller voldsramte mødre. Både børn- og ungecentrene i de danske kommuner, Ankestyrelsen, politiet og byretten har ansat rådgivere, der er oplært og trænet i Foreningen Fars kvindefjendske dagsorden.

Der er minimum 11 Foreningen Far-rådgivere, som potentielt håndterer voldsramte mødres sager, fordelt således:

1 jurist hos Ankestyrelsen
2 jurister hos politiet og anklagemyndigheden
1 domsmand i Retten i Kolding
3 sagsbehandlere i kommunernes børn- og ungecentre
1 skolepsykolog på en kommunal folkeskole
1 jurist i den gratis retshjælp
2 jurister hos advokater

Læg hertil de Foreningen Far-rådgivere, som enten ikke har en profil på LinkedIn, eller som ikke har skrevet deres meritter hos fædrerettighedsbevægelsen på deres cv.

Der er med andre ord ingen sikkerhed for voldsramte mødre og deres børn, når de henvender sig til myndighederne, politiet, i retshjælpen eller hos skolepsykologen.

De risikerer, at deres sag bliver behandlet af en person, der er oplært i Foreningen Fars misforståede, kvindefjendske ligestillingsdagsorden.

Skriv en kommentar