Foreningen Far voldtager statistikkerne

Foreningen Far misbruger Børnerådet til at sprede kvindehad

Børnerådet er udkommet med en rapport, der konkluderer, at 29 procent af børnene i en dansk 7. klasse har været udsat for vold i hjemmet.

Og Foreningen Far er ikke sen til at voldtage statistikkerne i rapporten for at få den til at passe ind i foreningens misogyne dagsorden.

I et opslag på Foreningen Fars side på Facebook, kan man læse dette:

Foreningen Fars kvindehad

Og indrømmet. Det ser skidt ud for mødrene. I følge statistikken udsætter mødrene oftere end fædrene nemlig deres børn for vold af både mere og mindre grov karakter.

Her er de figurer fra Børnerådets rapport, som Foreningen Far misbruger:

Børnerådet figur 1

Børnerådet figur 2

Kig godt på tallene og kategoriseringen i statistikken. Hvis vi inddeler tallene på køn i stedet for forældre og papforældre, ser statistikken noget anderledes ud:

I 26 procent af tilfældene er det mor eller papmor, der står for den mindre grove vold, mens far og papfar udgør 27 procent. Og i 7,8 procent af tilfældene står mor eller papmor for den grove vold, mens far og papfar udgør 9,5 procent.

Ved både den grove og den mindre grove vold mod børn løber mænd altså foran i Børnerådets statistik. Læg hertil det faktum, at fædre bruger markant mindre tid med deres børn end mødre.

Forældres tid sammen med børn

Selvom fædrene har oppet sig over årene, halter de stadig bagefter, som det fremgår af ovenstående figur fra Rockwoolfonden.

Ydermere er der langt flere singlemødre end singlefædre:

Hvis mænd og kvinder brugte lige lang tid på deres børn, ville fædrenes vold eksplodere i Børnerådets statistik.

Foreningen Fars opslag, hvor fokus er på, at mødre er dem, der oftest udsætter deres børn for vold, har derfor intet på sig – i hvert fald ikke, hvis man sætter Børnerådets tal i perspektiv.

Lad derfor være med at dele Foreningen Fars opslag yderligere. Det er blot endnu et af foreningens forsøg på at sprede kvindehad og fordomme om mødre.


P.S. Børnerådet definerer i øvrigt grov vold mod børn i deres statistik anderledes end myndighederne på området:

Slået med flad hånd, slået med knyttet hånd, slået med en ting, sparket.

Den definition bruger Socialstyrelsen ikke. Her forholder man sig i stedet til straffelovens definitioner på vold i §§ 244-246.

Her er den grove vold defineret:

§ 245. Den, som udøver et legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådant legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særligt skærpende omstændighed.

§ 246. Har et legemsangreb, der er omfattet af § 245 eller § 245 a, været af en så grov beskaffenhed eller haft så alvorlige skader eller døden til følge, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 10 år.

Læs også Susanne Stauns blogindlæg om samme emne.

Skriv en kommentar