Jobcenter

Høje Taastrup Jobcenter vejleder forkert om løntilskud

I går mødte jeg op på jobcenteret til min første samtale som ledig. Og så ærgrer det mig inderligt, at sagsbehandleren gav mig en urigtig vejledning.

Jeg spurgte til et job med løntilskud i Høje Taastrup Kommune, hvor jeg bor, og men det kunne jeg godt glemme alt om, indtil jeg har været ledig i seks måneder. Det er ganske enkelt forkert.

Jeg har indtil nytår selv været jobkonsulent i et jobcenter, så jeg kender reglerne om løntilskud særdeles godt.

Der er ingen varighedsbegrænsning på offentlige job med løntilskud. Og selv om jeg under samtalen forsøgte at rette sagsbehandleren (hun understregede, at hun var sagsbehandler og ikke jobkonsulent), slog hun fast, at sådan har det altid været.

Hvordan det altid har været, skal jeg ikke kunne sige noget om, men i den tid, hvor jeg har været ansat i et jobcenter, har offentlige job med løntilskud været en mulighed fra dag ét i ledighedsperioden, mens private job med løntilskud først har været en mulighed efter seks måneder (den såkaldte varighedsbegrænsning).

Lov om Aktiv Beskæftigelsespolitik kapitel 12 handler om tilbud om løntilskud, og her er varighedsbegrænsningen:

§ 51, stk. 2. For at blive ansat med løntilskud hos private arbejdsgivere skal personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, have været ledige i sammenlagt mere end 6 måneder, jf. dog stk. 3, og personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, skal have modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder, jf. dog stk. 3…

Paragraffen omtaler kun private job med løntilskud. Der er ingen varighedsbegrænsning i loven vedrørende løntilskud hos offentlige arbejdsgivere. De omtalte § 2-personer er i øvrigt ledige på henholdsvis dagpenge og kontanthjælp.

Jeg skriver naturligvis en klage til Høje Taastrup Jobcenter om den urigtige vejledning. Ikke fordi jeg har et job med løntilskud på hånden, men hvis jeg finder ét, før jeg finder et ordinært job, vil jeg ikke have et afslag, fordi sagsbehandleren ikke kender reglerne.

Umiddelbart har jeg en mistanke om, at det ikke kun er min sagsbehandler, der giver urigtig vejledning, men alle jobcentrets sagsbehandlere.

Dét er kritisabelt, hvis en jobsøgende har fået afslag på et offentlig job med løntilskud, da det kunne have ført til et ordinært job. Og desuden har de danske kommuner pligt til at vejlede borgerne korrekt.

Skriv en kommentar