Revelsesretten lever

Revselsesretten er afskaffet, men lever i bedste velgående

For 20 år siden afskaffede Danmark endegyldigt revselsesretten. Forældre måtte ikke længere slå deres børn som led i opdragelsen, og dermed blev revselse ligestillet med vold og gjort strafbart i henhold til straffeloven.

Men i praksis er det nærmest umuligt at rejse sigtelse mod en forælder, der revser sit barn, hvis volden ikke er blevet fotograferet, eller der ikke er lavet en skadestuerapport.

Det viser politiets og kommunens akter i denne sag.

Helt konkret handler sagen om en pige på fire år, der efter samvær hos sin far fortæller sin mor, hvordan han slår hende hårdt på benene.

Efterfølgende underretter pigens mor og bedsteforældre kommunen, der indkalder pigen til børnesamtale. Her er et uddrag af sagsbehandlerens referat:

Sagbehandleren konkluderer, at pigen er troværdig i sin fortælling, og kommunen vælger at politianmelde faren for vold.

Læs hele referatet af børnesamtalen her

Tiden går, og der dumper et brev ind i postkassen fra politiet, hvor der blandt andet står:

Efterforskningen standses

Politisprog oversat til nudansk: “Billeder, eller det skete ikke!”

Læs politiets brev her

Så selvom revselsretten er ophævet ved § 2 stk. 2 i forældreansvarsloven…

Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling.

…så kan man ikke straffe forælderen for vold, hvis der ikke er mærker, eller hvis volden ikke er fotograferet eller videofilmet, mens den stod på.

Revselsesretten lever i bedste velgående.

Om det har betydning for sagens udfald, at den anklagerfuldmægtige underskriver i politiets brev har været på kursus i forældreansvarsloven hos Foreningen Far i 2012, må stå hen i det uvisse.

Anklagerfuldmægtig

Læs også: Bliver din sag behandlet af en rådgiver fra Foreningen Far?

One thought on “Revselsesretten er afskaffet, men lever i bedste velgående

Skriv en kommentar