Margrethe Vestager

Valgsjusk – del 2: Hvem snød hvem?

Mit forsøg med at stemme to gange ved kommunevalget slog fejl.

Demokratiet sejrede over bureaukratiet, og vi kan være stolte af at leve i et land, hvor valgfusk ikke umiddelbart er en mulighed.

Men ikke alt gik efter Økonomi- og Indenrigsministeriets bog.

Da jeg ankom til stemmebordet med mit valgkort på Gadehaveskolen i Høje Taastrup, studsede den valgtilforordnede over en besked på hans skærm. Han tilkaldte en kollega, der forklarede mig, at jeg allerede havde stemt.

Sandt nok. Jeg havde brevstemt i Københavns Kommune, før jeg flyttede til Høje Taastrup, hvor jeg fik et valgkort med posten.

Min brevstemme var kørt fra København og lå på valgstedet i min nye kommune – klar til at blive talt med efter lukketid. Min personlige stemme på en kandidat i København ville blive konverteret til en partistemme i Høje Taastrup.

Der er imidlertid noget, jeg ikke forstår

Lad mig begynde med, hvad Høje Taastrup Borgerservice skrev til mig på Facebook:

Jeg forstår det sådan, at jeg ikke fik lov til at stemme, fordi min brevstemme er taget i betragtning i den kommune, jeg flyttede fra. Altså, at min stemme ville blive talt med i København.

Det strider imod beskeden på valgstedet om, at min brevstemme var flyttet med mig til Høje Taastrup.

Desuden svarer Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager således på, hvordan det hænger sammen:

Ganske vist er der kun 140 anslag til rådighed på Twitter, men jeg tolker det sådan, at min brevstemme i København ville blive kasseret, og jeg skulle have lov til at stemme påny i min nye bopælskommune.

De tre forklaringer, der ikke hænger sammen
  • Valgstedet: Brevstemmen konverteres til partistemme i ny kommune.
  • Kommunen: Brevstemmen tælles med i den gamle kommunen.
  • Ministeren: Brevstemmen kasseres, og jeg får lov til at stemme på ny.

Jeg søger fortsat på et endegyldigt svar på, hvordan brevstemmer bør håndteres, når en borger flytter fra en kommune til en anden.

Fortsættelse følger…

Skriv en kommentar